Timcon AB

Timcon ser möjligheterna – och har erfarenheten att förverkliga dem.

Om företaget

Bakgrund

Timcon AB startades 2008 av Bill Tunbrant, genom ett samarbete med konsultföretaget Sevenco. Timcon har den huvudsakliga inriktningen Interim Management.
Ett naturligt val efter över 25 års erfarenhet från ledarskap i olika företag, där tyngdpunkten varit internationella affärer, företagsledning, strategi- och affärsutveckling, företagsförvärv och styrelsearbete.

Träffsäkert och operativt ledarskap

Timcon erbjuder kunskap, kompetens och erfarenhet från att framgångsrikt ”ha gjort det själv”. Idén är kunna erbjuda uppdragsgivare ett träffsäkert och operativt ledarskap, under en tidsbestämd period. Timcon har en tydlig, operativ genomförandeprofil. För att säkerställa att uppdragen genomförs med hög kvalitet och rätt kompetens, räcker inte ”ensam är stark”. Vi har därför utvecklat samarbete med företag och personer som kompletterar de egna resurserna.

Optimal lösning

Målsättningen är att erbjuda en optimal lösning för uppdragsgivare genom exakt den resurs och kunskap som krävs. Ett sådant operativt arbete kan inledas med ett utvecklingsuppdrag som sedan leder till implementering. Ofta kan arbete av detta slag leda till en roll i ett företags styrelse, för att långsiktigt kunna bidra till företagets utveckling.

Timcon kan erbjuda alla dessa aspekter av företagandet – antingen som enskilda delar eller som ett totalt övergripande arbete. Basen är att ha ”gjort det förut” och inte känna sig främmande för att genomföra nödvändiga förändringar.

Mångårig erfarenhet

En annan viktig del är valet att ha Interim Management som yrke. Det ger en självständig roll och ett utanförperspektiv. Något som gör det lättare att utan ”politiska inslag” kunna komma med
förändrings- och förbättringsförslag.

Timcons verksamhet är baserad på erfarenhet från många områden:

  • 30 år i företagsledande befattningar
  • Internationell industriell erfarenhet
  • Turnarounds och företagsutveckling
  • Mergers & Acquisitions
  • Styrelseuppdrag (från små utvecklingsföretag till börsbolag)
  • Mångårig erfarenhet av arbete i Kina för svenska och kinesiska företag

Affärsområden

Interim Management

Bred kompetens och träffsäkert ledarskap under en tidsbestämd period
Behöver ni en kompetent chef som, med kort varsel, temporärt kan leda delar av eller hela företaget i rätt riktning? Timcon har mångårig erfarenhet av företagsledning från flera olika verksamheter, både i Sverige och internationellt. Vi ser till att ert företag drivs på ett optimalt sätt, efter överenskomna mål. Med erfarenhet från ”att ha gjort det förut” säkerställs ett målinriktat arbete och snabba resultat.

Lös ett tillfälligt behov med skickligt management
Interim Management innebär att man utnyttjar exakt de resurser som krävs, på den plats och den tid som behövs. Det gör man genom att utnyttja kompetenta och erfarna chefer. Sådana som kan upprätthålla en verksamhet eller driva igenom nödvändiga förändringar, under en begränsad tid. Allt från några månader till ett år.

Timcon erbjuder ett erfaret ledarskap, som snabbt kan nå uppsatta mål.

Timcon ser möjligheterna – och har erfarenheten att genomföra dem.

Företagsutveckling

Målinriktat affärstänkande för utveckling av företaget och lönsamheten
Behöver ni en temporär, kompetent resurs som kan identifiera företagets utvecklingsmöjligheter? Och dessutom genomföra dem? Timcon har stor erfar-enhet från att vända företag (turnarounds) inom olika branscher och verksamheter.

Vi har också erfarenhet av internationell strategi- och affärsutveckling. Något som, i kombination med ett utanförperspektiv, gör det lättare att identifiera företagets utvecklingspotential, prioritera aktiviteter och verkställa dem.

Förbättrad lönsamhet och effektivitet med Timcon som partner
Det finns oftast inga smarta genvägar att lyfta ett företags lönsamhet. Det som gäller är att identifiera och prioritera de utvecklings-möjligheter som har störst potential. Och sedan, via tydliga mål från företagsledningen, verkställa förändringsarbetet tillsammans med personalen. För att snabbare genomföra utvecklingsprojekt, är det en fördel att komplettera med externa resurser. Sådana som har stor erfarenhet och ett enda mål – att representera företagets bästa.

Timcon ser möjligheterna – och har erfarenheten att genomföra dem.

Styrelseuppdrag

Ett tydligt styrelsearbete ger företag stadga och lönsamhet
Behöver ni ett lyft i styrelsearbetet? Någon som bidrar till att aktivera styrelsen och ökar målinriktningen? Timcon har en bred styrelsekompetens, med erfarenhet av styrelsearbete både i Sverige och internationellt. Vi har deltagit i ett stort antal styrelser, i såväl små som börsnoterade företag – både som ledamot och ordförande. Det har lett till en förståelse för hur styrelsen bäst arbetar med företagets ägare och ledning. Dessutom hur man arbetar under olika skeden i ett företags utveckling.

Timcon bidrar till ett professionellt styrelsearbete, med tydliga mål och positiv utveckling av företaget.

En kompetent styrelse ger företag en kvalitetsstämpel
Ett framgångsrikt företag kännetecknas av ett gott samarbete mellan ägare, styrelse och företags-ledning. Det är viktigt att styrelsens sammansättning är anpassad till företagets långsiktiga behov och utveckling. Styrelsen bör också ha den erfarenhet, integritet och tidskompetens som krävs, för att aktivt medverka till företagets utveckling.

Timcon ser möjligheterna – och har erfarenheten att genomföra dem.

Uppdrag i Kina

Garanti för snabbt och korrekt agerande – genom lång erfarenhet och lokalt kontaktnät
Nå snabbt önskade mål genom vår mångåriga erfarenhet av den kinesiska marknaden.

Behöver ni hjälp att komma i gång på den kinesiska marknaden? Dessutom på ett snabbt, träffsäkert och korrekt sätt? Timcon har närmare 20 års praktisk erfarenhet av affärsverksamhet och nätverksskapande på den kinesiska marknaden. Vi kan hjälpa till med allt ifrån uppstart av ny verksamhet till att på plats driva en verksamhet under en period.

Timcon kan också erbjuda marknadsundersökningar, test av marknadsstrategi och hjälp vid etablering. Eftersom vi har flerårig erfarenhet av arbete på plats i Kina, kan vi även hjälpa er att hitta affärspartner, underleverantörer, starta egen produktion eller öka effektiviteten i en befintlig anläggning.

Bra kontakter och bra referenser är A och O i kinesiskt affärsliv – och sparar tid
Lokalt politiskt stöd är ofta avgörande för en verksamhet i Kina. Timcon har, efter många år, byggt upp ett exklusivt lokalt nätverk.,. Genom oss kan ni ordna möten med viktiga beslutsfattare och få kontakt med rätt person på sätt myndighet. Något som ofta annars är väldigt svårt. Vi hjälper också till med att hitta rätt i det komplexa kinesiska regelverket.

Timcon ser möjligheterna – och har erfarenheten att genomfor dem.

Samarbetspartners

Kontakt

Kina

Room 461, Ji Xiang Li, Building 207
Chaoyang District, Bejing
100020 P.R. China

Telefon +46 (0)70 255 33 60

Mobil +86 1520 132 1357

bill.tunbrant@timconab.se

Kontaktformulär

2 + 3 = ?

© Copyright 2017 Timcon AB